Migrants in Europe as Development Actors. Between Hope and Vulnerability (European SW report 2009)

Evropská zpráva Social Watch 2009 (ke stažení v příloze)

Lidé na prvním místě (zpráva SW 2009)

Průběžná zpráva o globálním vývoji v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen: „Jediná cesta ze současné ekologické a ekonomické krize je investovat do lidí.“ (Výroční zpráva 2009 je ke stažení v příloze)

Making Finances Work: People First (SW report 2009)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2009 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).

Odpověď zní: Lidská práva (zpráva SW 2008)

Svět čelí vážným problémům, které jsou způsobeny souhrou bezprecedentní finanční krize, růstu cen potravin, změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. Občanská organizace z celého světa v této zprávě odhalují porušování lidských práv jako přímý důsledek stejného globálního ekonomického řádu, který způsobil tento chaos. Poté, co dosavadní převládající strategie neuspěly, je třeba prosadit principy sociální spravedlnosti a přístup k rozvoji založený na právech. Výroční zpráva Social Watch 2008 je ke stažení...

Rights is the Answer (SW report 2008)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2008 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).

Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv

Centrum globálních studií, člen české koalice Social Watch, připravilo k vydání český překlad publikace vytvořené mezinárodním výzkumným týmem Social Watch. Kniha obsahuje kratší, pěti až sedmistránkové články od autorů z mnoha zemí, zejména z Jižní Ameriky. Z české strany do knihy svým textem přispěli Marek Hrubec a Zuzana Uhde. Publikace je určena širší i odborné veřejnosti. Její vydání v roce 2010 koresponduje s letošním „Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení“, který má z chudoby učinit...

Lidé na prvním místě: Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí

Lidé na prvním místě: Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí Místo: Klub techniků, Novotného lávka, Praha 1 Čas: 25. února 2010 od 17:00 Seminář bude věnován představení právě vydané zprávy Social Watch za rok 2009. Zpráva s názvem „Lidé na prvním místě: Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí“ pojednává o stavu sociálních a ekonomických lidských práv v České republice a ve světě v době krize, s ohledem na odstraňování chudoby a nerovnosti mezi muži a...

Představení nové zprávy o stavu chudoby a genderové nerovnosti

Čas: čtvrtek 12. listopadu 2009, od 14:45 hod. Místo: hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 Prezentace proběhne v rámci konference „Krizové a postkrizovém scénáře“ organizované Centrem globálních studií AV ČR a UK Česká koalice, jež tvoří součást mezinárodní organizace Social Watch, představuje novou zprávu o stavu chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami v současné globální krizi. Zpráva se zaměřuje na podmínky v České republice za uplynulý rok a ukazuje, že hospodářská krize začíná mít dopad na...