Měření rozvoje: indexy Social Watch 2008

Jednou z hlavních aktivit a nástrojů monitoringu Social Watch je prosazování alternativního „měření“ ne/úspěchů v naplňování jednotlivých závazků s ohledem na eliminaci chudoby a prosazování genderové spravedlnosti, zejména v protikladu k indikátorům prosazovaných Světovou bankou. Social Watch navrhla Index základních schopností (Basic Capability Index) a Index genderové spravedlnosti (Gender Equity Index – GEI). Index genderové spravedlnosti byl pro rok 2008 vygenerován pro 157 zemí, přičemž pro 133 z nich bylo možné...
Page 13 of 13« First...910111213