Rights is the Answer (SW report 2008)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2008 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).

Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv

Centrum globálních studií, člen české koalice Social Watch, připravilo k vydání český překlad publikace vytvořené mezinárodním výzkumným týmem Social Watch. Kniha obsahuje kratší, pěti až sedmistránkové články od autorů z mnoha zemí, zejména z Jižní Ameriky. Z české strany do knihy svým textem přispěli Marek Hrubec a Zuzana Uhde. Publikace je určena širší i odborné veřejnosti. Její vydání v roce 2010 koresponduje s letošním „Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení“, který má z chudoby učinit...

Lidé na prvním místě: Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí

Lidé na prvním místě: Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí Místo: Klub techniků, Novotného lávka, Praha 1 Čas: 25. února 2010 od 17:00 Seminář bude věnován představení právě vydané zprávy Social Watch za rok 2009. Zpráva s názvem „Lidé na prvním místě: Řešením současné ekonomické a ekologické krize je investice do lidí“ pojednává o stavu sociálních a ekonomických lidských práv v České republice a ve světě v době krize, s ohledem na odstraňování chudoby a nerovnosti mezi muži a...

Představení nové zprávy o stavu chudoby a genderové nerovnosti

Čas: čtvrtek 12. listopadu 2009, od 14:45 hod. Místo: hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 Prezentace proběhne v rámci konference „Krizové a postkrizovém scénáře“ organizované Centrem globálních studií AV ČR a UK Česká koalice, jež tvoří součást mezinárodní organizace Social Watch, představuje novou zprávu o stavu chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami v současné globální krizi. Zpráva se zaměřuje na podmínky v České republice za uplynulý rok a ukazuje, že hospodářská krize začíná mít dopad na...

Měření rozvoje: indexy Social Watch 2009

Jedním z hlavních pilířů práce mezinárodní koalice Social Watch je sledování dodržování závazků genderové rovnosti a dodržování práv žen všude na světě. Význam těchto problémů a úsilí o prosazení genderové spravedlnosti je již dlouhodobě v mezinárodním kontextu uznáván, o čemž svědčí i skutečnost, že si v roce 2010 budeme připomínat několik výročí významných pro boj za práva žen a genderovou spravedlnost. Koncem loňského roku uplynulo 30 let od přijetí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen...

EU vyzvána k uznání pozitivního přínosu migrantů

Migrants in Europe as Development Actors: between hope and vulnerability (Migranti v Evropě jako rozvojoví aktéři: mezi nadějí a zranitelností), první Evropská zpráva Social Watch byla prezentována 8. prosince 2009 v Evropském parlamentu, pár dní před oslavou Mezinárodního dne migrantů, který je dnes, 18. prosince. TZ_European SW report 2009

Měření rozvoje: indexy Social Watch 2008

Jednou z hlavních aktivit a nástrojů monitoringu Social Watch je prosazování alternativního „měření“ ne/úspěchů v naplňování jednotlivých závazků s ohledem na eliminaci chudoby a prosazování genderové spravedlnosti, zejména v protikladu k indikátorům prosazovaných Světovou bankou. Social Watch navrhla Index základních schopností (Basic Capability Index) a Index genderové spravedlnosti (Gender Equity Index – GEI). Index genderové spravedlnosti byl pro rok 2008 vygenerován pro 157 zemí, přičemž pro 133 z nich bylo možné...