Zisky nebo lidská práva (zpráva SW 2022)

Státy jsou vázány mezinárodním právem, jehož součástí jsou i příslušné pakty o lidských právech. V obecném povědomí tvoří lidská práva zejména práva občanská a politická, ačkoli práva hospodářská, sociální a kulturní mají stejnou váhu a  závaznost. Československo v roce 1976 přijalo jak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech tak i Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tím se oba pakty staly nejen součástí právního řádu, ale jako mezinárodní úmluvy jsou nadřazeny...

Korporátní zájmy ničí demokracii a planetu (zpráva SW 2021)

Social Watch v České republice působí již 20 let. První kontakty s mezinárodní koalicí monitorující dodržování lidských práv zaměřených na sociální spravedlnost a rovnost mužů a žen začaly již na konci devadesátých let během kampaně Milostivé léto 2000 (Jubilee 2000), zaměřené na řešení zadluženosti nejchudších zemí. V té době jsme začali s distribucí a překladem mezinárodních zpráv. Na Summitu OSN Financování rozvoje v roce 2002 došlo k dohodě o spolupráci a zapojení českých organizací do mezinárodní sítě...

Zmatená klimatická politika Česka nás k plnění cílů Pařížské dohody příliš nepřibližuje. Spíše naopak (zpráva k plnění Pařížské dohody 2020)

Monitorovací zpráva Social Watch a Klimatické koalice k plnění Pařížské dohody 2020 Naše současná civilizace mohla vzniknout jedině díky vhodným klimatickým podmínkám, jež nastaly po konci poslední doby ledové před přibližně 10 000 lety. Stabilní a příznivé klima lidem umožnilo se usadit, stavět sídla, provozovat zemědělství a technicky i kulturně se rozvíjet. Před přibližně 200 lety pak objev možností získávat energii spalováním fosilních paliv vedl k průmyslové revoluci, k dalšímu zrychlení technického pokroku, a...

Občanská společnost a odborníci nabízí řešení, politici je brzdí (zpráva SW 2020)

V březnu tohoto roku Česká republika poměrně rychle a účinně zareagovala na pandemii COVID- 19. Ačkoli vláda zavedla potřebná opatření, bez skupin aktivních občanů by málokterá z nich byla proveditelná. Byli jsme svědky neuvěřitelné mobilizace občanské společnosti, nešlo jen o šití roušek, ale také 3D tisk štítů pro zdravotnický personál, nákupy pro seniory, sbírky pro samoživitelky a samoživitele, transformaci výuky na všech vzdělanostních úrovních a další. Některá vládní opatření se však nakonec ukázala jako...

Monitorovací zpráva Social Watch k genderové rovnosti 2020

25 let od Pekingské akční platformy V letošním roce si připomínáme 25 let od čtvrté světové konference Organizace spojených národů o ženách, kde byla přijata Pekingská deklarace a akční platforma, která představuje cíle a doporučené kroky pro zlepšení přístupu žen k právům ve 12 stěžejních oblastech. Předkládaná monitorovací zpráva české koalice Social Watch k genderové rovnosti se ve čtyřech studiích zaměřuje na následující oblasti Pekingské akční platformy – ženy a chudoba, násilí na ženách, ženy a...

Česká republika 2019. Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu (zpráva SW 2019)

 V roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN rezoluci Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Přijaly také Cíle udržitelného rozvoje, jejichž naplnění do roku 2030 má přinést světu rozvoj v oblasti lidského rozvoje, ochrany životního prostředí, zajistit prosperitu pro všechny, vybudovat mírové a spravedlivé instituce a zajistit partnerství mezi státy. K jejich naplnění se přihlásila i Česká republika. Za tím účelem připravila vláda strategický dokument Česká republika 2030 a k němu také implementační...