Lidé na prvním místě (zpráva SW 2009)

Průběžná zpráva o globálním vývoji v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen: „Jediná cesta ze současné ekologické a ekonomické krize je investovat do lidí.“ (Výroční zpráva 2009 je ke stažení v příloze)

Making Finances Work: People First (SW report 2009)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2009 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).