Kongres žen

Kongres žen

Nepropásněte Kongres žen – setkání na podporu solidarity a rovnosti žen a mužů

Zdůrazňování genderové ekonomiky: 15 let od 4. Světové konference o ženách

Putting gender economics at the forefront: 15 years after the IV World Conference on Women Publikace Social Watch vydaná u příležitosti zasedání Komise OSN pro postavení žen v březnu 2010 (v anglickém jazyce ke stažení v příloze). Editorský kolektiv: Natalia Cordona, Elsa Duhagon, Amir Hamed

Představení nové zprávy o stavu chudoby a genderové nerovnosti

Čas: čtvrtek 12. listopadu 2009, od 14:45 hod. Místo: hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 Prezentace proběhne v rámci konference „Krizové a postkrizovém scénáře“ organizované Centrem globálních studií AV ČR a UK Česká koalice, jež tvoří součást mezinárodní organizace Social Watch, představuje novou zprávu o stavu chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami v současné globální krizi. Zpráva se zaměřuje na podmínky v České republice za uplynulý rok a ukazuje, že hospodářská krize začíná mít dopad na...