Představení nové zprávy o stavu chudoby a genderové nerovnosti

Čas: čtvrtek 12. listopadu 2009, od 14:45 hod.

Místo: hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Prezentace proběhne v rámci konference „Krizové a postkrizovém scénáře“ organizované Centrem globálních studií AV ČR a UK

Česká koalice, jež tvoří součást mezinárodní organizace Social Watch, představuje novou zprávu o stavu chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami v současné globální krizi. Zpráva se zaměřuje na podmínky v České republice za uplynulý rok a ukazuje, že hospodářská krize začíná mít dopad na naplňování práv v České republice.

Zároveň budou prezentovány závěry z valného shromáždění Social Watch, které se po třech letech konalo minulý týden v Ghaně. Zástupci z více než 60 zemí ze všech kontinentů na valném shromáždění analyzovali stav chudoby a genderové nerovnosti za globální krize vzhledem k nedostatečnému naplňování sociálních a ekonomických lidských práv. Pražská prezentace se bude koncentrovat na Strategický dokument přijatý na valném shromáždění, jenž redefinuje hlavní zaměření organizace a představuje rozvrh její činnosti do dalších dvou let.

Organizace Social Watch je mezinárodní lidskoprávní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Ustavila se s cílem nezávislého sledování dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v témže roce. Na těch­to konferencích odborníci poprvé definovali odstranění chudoby a rovnost mezi muži a ženami jako společný celosvětový cíl. Social Watch vydává každoroční výroční zprávy o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Výroční zprávy se staly první stálou monitorovací iniciativou v oblasti sociálního rozvoje a genderové rovnosti na národní úrovni a poprvé spojily tato dvě témata v nadnárodním měřítku.

Propojení národních a globální úrovně hraje významnou roli rovněž při vytváření indexů a statistických srovnání, které poskytují srovnatelné mezinárodní informace a makroperspektivu a zároveň nabízejí údaje o situaci v jednotlivých zemích. Social Watch vytvořila alternativní ukazatele pro měření vývoje (zlepšování nebo zhoršování) situace v oblasti rovnosti mužů a žen (Gender Equity Index) a uspokojování základních lidských potřeb (Basic Capability Index – BCI). Výroční zpráva Social Watch se stala standardním zdrojem informací jak pro nevládní organizace a politickou sféru, tak pro akademické kruhy. Social Watch úzce spolupracuje s OSN a v současné době se také podílí na práci Komise expertů OSN, jež pod vedením Josefa Stiglitze analyzuje globální hospodářskou krizi a navrhuje reformy mezinárodního monetárního a finan­čního systému.

Kontaktní adresa: Marie Motlová cgs@flu.cas.cz