Česká republika v OSN opět proti lidským právům

Tomáš Tožička píše na Deníku referendum o postoji České republiky k pravidlům OSN, která zamezí nadnárodním firmám v porušování lidských práv. Čtěte článek Česká republika v OSN opět proti lidským právům.

Rozhodujme o svém městě – sborník z konference

SBORNÍK Z KONFERENCE „Rozhodujme o svém městě – Participativní rozpočet jako aktivní zapojení občanů a občanek do rozhodování“ – 8. – 9. 10. 2013 Brno Konferenci společně pořádala Ekumenická akademie Praha, NESEHNUTÍ Brno a česká koalice Social Watch, a konala se v rámci projektu „Jde to i jinak: možnosti boje proti chudobě a odstraňování genderových nerovností“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaného Evropským sociálním fondem.

Jiří Silný o lidských právech

Jiří Silný: Dlouhá cesta vymahatelnosti lidských práv Teprve letos začal platit mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Česká republika nepatří k zemím, které jej ratifikovaly – příští levicový ministr zahraničí by to měl určitě napravit. Přečtěte si celý článek.

Zdůrazňování genderové ekonomiky: 15 let od 4. Světové konference o ženách

Putting gender economics at the forefront: 15 years after the IV World Conference on Women Publikace Social Watch vydaná u příležitosti zasedání Komise OSN pro postavení žen v březnu 2010 (v anglickém jazyce ke stažení v příloze). Editorský kolektiv: Natalia Cordona, Elsa Duhagon, Amir Hamed

Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv

Centrum globálních studií, člen české koalice Social Watch, připravilo k vydání český překlad publikace vytvořené mezinárodním výzkumným týmem Social Watch. Kniha obsahuje kratší, pěti až sedmistránkové články od autorů z mnoha zemí, zejména z Jižní Ameriky. Z české strany do knihy svým textem přispěli Marek Hrubec a Zuzana Uhde. Publikace je určena širší i odborné veřejnosti. Její vydání v roce 2010 koresponduje s letošním „Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení“, který má z chudoby učinit...

Měření rozvoje: indexy Social Watch 2009

Jedním z hlavních pilířů práce mezinárodní koalice Social Watch je sledování dodržování závazků genderové rovnosti a dodržování práv žen všude na světě. Význam těchto problémů a úsilí o prosazení genderové spravedlnosti je již dlouhodobě v mezinárodním kontextu uznáván, o čemž svědčí i skutečnost, že si v roce 2010 budeme připomínat několik výročí významných pro boj za práva žen a genderovou spravedlnost. Koncem loňského roku uplynulo 30 let od přijetí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen...
Page 1 of 212