Zdůrazňování genderové ekonomiky: 15 let od 4. Světové konference o ženách

Putting gender economics at the forefront: 15 years after the IV World Conference on Women

Publikace Social Watch vydaná u příležitosti zasedání Komise OSN pro postavení žen v březnu 2010 (v anglickém jazyce ke stažení v příloze).
Editorský kolektiv: Natalia Cordona, Elsa Duhagon, Amir Hamed

Přílohy

  1. occasional paper 6 (2.9 MB)