Zisky nebo lidská práva (zpráva SW 2022)

Státy jsou vázány mezinárodním právem, jehož součástí jsou i příslušné pakty o lidských právech. V obecném povědomí tvoří lidská práva zejména práva občanská a politická, ačkoli práva hospodářská, sociální a kulturní mají stejnou váhu a  závaznost. Československo v roce 1976 přijalo jak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech tak i Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tím se oba pakty staly nejen součástí právního řádu, ale jako mezinárodní úmluvy jsou nadřazeny...

Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2022

(Praha, 19. 7. 2022)  Tisková zpráva k vydání Národní zprávy české koalice Social Watch 2022 Zisky nebo lidská práva. Průběžná zpráva o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností Zpráva má tři tematické části: Ekonomika a rozvoj, Zdraví a péče a Sociálně-ekonomická transformace. Texty zachycují stav přibližně do konce prvního čtvrtletí 2022. Ekonomika a rozvoj Ekonomka Ilona Švihlíková sleduje aktuální makroekonomický vývoj v ČR a kritizuje přitom absenci hospodářské politiky státu i chaotické...

Podpořili jsme Novou dohodu

Nová dohoda je všeobecnou výzvou k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Této výzvě vyjádřily sympatie desítky organizací a osobností reprezentující občanský sektor a Social Watch z.s. je jednou z těchto organizací.  Do debat, na jejichž základě byla Nová dohoda formulována, se zapojili i někteří z autorů našich zpráv. Cíle, které Nová dohoda navrhuje odpovídají ve velké míře zásadám ekonomických a sociálních práv, jejichž naplňování Social...

Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2021

(Praha 30. 9. 2021)  Tisková zpráva k vydání Národní zprávy české koalice Social Watch 2021 Korporátní zájmy drtí planetu i demokracii Zpráva tentokrát vedle kritického posuzování vybraných oblastí formuluje i doporučená opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace. Žijeme pořád ještě ve stínu pandemie COVID-19. Na mezinárodní úrovni se řeší zejména nerovná distribuce vakcín, v české zprávě jsme se zaměřili hlavně na dopady pandemie a s ní spojených opatření na postavení žen: došlo k dramatickému prohloubení...

Korporátní zájmy ničí demokracii a planetu (zpráva SW 2021)

Social Watch v České republice působí již 20 let. První kontakty s mezinárodní koalicí monitorující dodržování lidských práv zaměřených na sociální spravedlnost a rovnost mužů a žen začaly již na konci devadesátých let během kampaně Milostivé léto 2000 (Jubilee 2000), zaměřené na řešení zadluženosti nejchudších zemí. V té době jsme začali s distribucí a překladem mezinárodních zpráv. Na Summitu OSN Financování rozvoje v roce 2002 došlo k dohodě o spolupráci a zapojení českých organizací do mezinárodní sítě...