Podpořili jsme Novou dohodu

Nová dohoda je všeobecnou výzvou k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Této výzvě vyjádřily sympatie desítky organizací a osobností reprezentující občanský sektor a Social Watch z.s. je jednou z těchto organizací.  Do debat, na jejichž základě byla Nová dohoda formulována, se zapojili i někteří z autorů našich zpráv. Cíle, které Nová dohoda navrhuje odpovídají ve velké míře zásadám ekonomických a sociálních práv, jejichž naplňování Social Watch monitoruje. Tento konstruktivní podnět z prostředí občanské společnosti by mohl pozitivně ovlivnit úroveň a kulturu veřejné debaty o nezbytných změnách vyvolaných krizovými jevy současného světa.

www.novadohoda.cz