Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2022

(Praha, 19. 7. 2022)  Tisková zpráva k vydání Národní zprávy české koalice Social Watch 2022 Zisky nebo lidská práva. Průběžná zpráva o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností Zpráva má tři tematické části: Ekonomika a rozvoj, Zdraví a péče a Sociálně-ekonomická transformace. Texty zachycují stav přibližně do konce prvního čtvrtletí 2022. Ekonomika a rozvoj Ekonomka Ilona Švihlíková sleduje aktuální makroekonomický vývoj v ČR a kritizuje přitom absenci hospodářské politiky státu i chaotické...

Podpořili jsme Novou dohodu

Nová dohoda je všeobecnou výzvou k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Této výzvě vyjádřily sympatie desítky organizací a osobností reprezentující občanský sektor a Social Watch z.s. je jednou z těchto organizací.  Do debat, na jejichž základě byla Nová dohoda formulována, se zapojili i někteří z autorů našich zpráv. Cíle, které Nová dohoda navrhuje odpovídají ve velké míře zásadám ekonomických a sociálních práv, jejichž naplňování Social...

Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2021

(Praha 30. 9. 2021)  Tisková zpráva k vydání Národní zprávy české koalice Social Watch 2021 Korporátní zájmy drtí planetu i demokracii Zpráva tentokrát vedle kritického posuzování vybraných oblastí formuluje i doporučená opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace. Žijeme pořád ještě ve stínu pandemie COVID-19. Na mezinárodní úrovni se řeší zejména nerovná distribuce vakcín, v české zprávě jsme se zaměřili hlavně na dopady pandemie a s ní spojených opatření na postavení žen: došlo k dramatickému prohloubení...

Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2020

(Praha, 21. 7. 2020) Social Watch ČR vydává pravidelnou monitorovací zprávu, která sleduje dodržování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Zpráva pro rok 2020 je dělena na pět oblastí: lidé, planeta, prosperita, mír a partnerství. Je složena z jednotlivých kapitol, které se věnují buď oblasti jako celku nebo jedné konkrétní kauze. Anna Šabatová upozorňuje, že v českém právním systému stále není dostatečně zakotven zákaz fyzických trestů na dětech. Ačkoli si 80 % populace myslí, že by se mělo předcházet násilí na ženách,...

Genderové nerovnosti 25 let od Pekingské akční platformy v ČR přetrvávají

Tisková zpráva Social Watch Česká republika vydává u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů monitorovací zprávu ke genderové rovnosti, která reflektuje situaci v tématech ženy a chudoba, ženy a (ne)placená péče, násilí na ženách a ženy v rozhodovacích pozicích. „Publikace mimo jiné poukazuje i na genderové souvislosti pandemie COVID-19, např. na genderově nevyvážené složení Národní ekonomické rady vlády znovuobnovené pro řešení koronavirové krize, na vyplácení ošetřovného či na situaci kolem...

Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu

Tisková zpráva Social Watch Česká republika 2019. (Praha, 18. 9. 2019)  Jak se daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, ke kterým se Česká republika v roce 2015 zavázala? Zpráva obsahuje report a doporučení z šesti oblastí, na které se v letošním roce zaměřil monitoring OSN. Jedná se o vzdělávání, ekonomiku, nerovnosti, klima, zajištění míru a mezinárodní partnerství. Zpráva vychází u příležitosti 74. zasedání Valného shromáždění OSN a Globální klimatické stávky, která 20. 9. upozorní na vážný stav klimatu a...