Odpověď zní: Lidská práva (zpráva SW 2008)

Svět čelí vážným problémům, které jsou způsobeny souhrou bezprecedentní finanční krize, růstu cen potravin, změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. Občanská organizace z celého světa v této zprávě odhalují porušování lidských práv jako přímý důsledek stejného globálního ekonomického řádu, který způsobil tento chaos. Poté, co dosavadní převládající strategie neuspěly, je třeba prosadit principy sociální spravedlnosti a přístup k rozvoji založený na právech. Výroční zpráva Social Watch 2008 je ke stažení...