Migrants in Europe as Development Actors. Between Hope and Vulnerability (European SW report 2009)

Evropská zpráva Social Watch 2009 (ke stažení v příloze)

EU vyzvána k uznání pozitivního přínosu migrantů

Migrants in Europe as Development Actors: between hope and vulnerability (Migranti v Evropě jako rozvojoví aktéři: mezi nadějí a zranitelností), první Evropská zpráva Social Watch byla prezentována 8. prosince 2009 v Evropském parlamentu, pár dní před oslavou Mezinárodního dne migrantů, který je dnes, 18. prosince. TZ_European SW report 2009