Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv

Centrum globálních studií, člen české koalice Social Watch, připravilo k vydání český překlad publikace vytvořené mezinárodním výzkumným týmem Social Watch.

Kniha obsahuje kratší, pěti až sedmistránkové články od autorů z mnoha zemí, zejména z Jižní Ameriky. Z české strany do knihy svým textem přispěli Marek Hrubec a Zuzana Uhde.

Publikace je určena širší i odborné veřejnosti. Její vydání v roce 2010 koresponduje s letošním „Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení“, který má z chudoby učinit veřejné téma a přispět tak k jejímu odstraňování.

Kniha bude představena zároveň se zprávou Social Watch za rok 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (Sněmovní 1, Praha 1, sál 205) 30. března 2010 od 18:00