Světové sociální fórum 2011

Světové sociální fórum 2011

Světové sociální fórum 6. – 11. 2. 2011, Dakar, Senegal

Ve dnech 6. – 11. únpra 2011 se bude v Dakaru v Senegalu konat Světové sociální fórum, podruhé na africkém kontinentě po Nairobi v roce 2007. Světové sociální fórum bylo založeno jako alternativní prostor pro dialog v opozici ke Světovému ekonomickému fóru, které se každoročně koná v Davosu. Poprvé se konalo v roce 2001 v Porto Alegre v Brazílii.Social Watch na letošním fóru představí svoji poslední globální monitorovací zprávu o stavu sociálních práv a genderové spravedlnosti v angličtině, francouzštině a arabštině. Rovněž se podílí na organizaci semináře „Thinking ahead: Towards a New Development Paradigm“ ve spoluprávi s Global Policy Forum Europe, FES – Dialogue on Globalization a Third World Network Africa.

Světové sociální fórum je otevřené shromaždiště, sloužící jako ohnisko reflexivního myšlení, místo pro demokratickou debatu o názorech, svobodnou výměnu zkušeností a spojování lidí k efektivním akcím. Slouží skupinám a hnutím, které se staví proti neoliberalismu a dominanci světa kapitálem a jakékoliv formě imperialismu a které jsou odhodlány k tvorbě celoplanetární společnosti, směřující k plodným vztahům v rámci lidstva a mezi ním a Zemí. Více viz http://fsm2011.org/en