Tisková zpráva: Prohlášení koalice Social Watch k plánům pražské radnice na segregaci lidí bez domova

Česká koalice Social Watch považuje plán pražské radnice segregovat lidi bez přístřeší do táborů na periferii města za velmi znepokojivý. Tato opatření poukazují na spornou sociální politiku pražské politické reprezentace a hrubé porušování práv lidí v nouzi. Koalice Social Watch (SW) v České republice sleduje mj. stav dodržování ekonomických, sociálních a kulturních práv, k jejichž dodržování se Česko zavázalo ratifikací příslušné mezinárodní úmluvy (CESCR). Ve zprávách, které SW vydává, se opakovaně zabývá i...

ČESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM: EURO-MANIFESTACE proti utahování opasku

ČESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM Vás zve na „Evropský den akcí“ proti finančním škrtům, které realizují vlády v mnoha evropských zemích: EURO-MANIFESTACE proti utahování opasku Praha, 29. 9. 2010 Paralelní akce se budou konat v Bruselu, Bratislavě, Vídni, Linci, Budapešti, Aténách, Kyjevě, Berlíně, Hannoveru a dalších evropských městech „Evropský den akcí“ organizuje Evropská odborová konfederace (European Trade Union Confederation), k níž se připojilo Evropské sociální fórum (European Social Forum) a další občanské a odborové...

Prohlášení Social Watch k summitu OSN 2010: „Potřebujeme spravedlnost, ne byznys jako dosud“

Social Watch statement on the 2010 UN Summit: „We need justice, not business as usual“ In September the presidents and prime ministers of the world will meet in New York to assess a decade of antipoverty efforts and discuss the way forward in moments of unprecedented combination of global crises in climate, food, energy, finances and the economy. The United Nations was created more than six decades ago around the belief in a world free of “fear and want” and with “dignity for all” in a framework of a “just and lasting peace”. In 1995, after the end...

Zdůrazňování genderové ekonomiky: 15 let od 4. Světové konference o ženách

Putting gender economics at the forefront: 15 years after the IV World Conference on Women Publikace Social Watch vydaná u příležitosti zasedání Komise OSN pro postavení žen v březnu 2010 (v anglickém jazyce ke stažení v příloze). Editorský kolektiv: Natalia Cordona, Elsa Duhagon, Amir Hamed

Migrants in Europe as Development Actors. Between Hope and Vulnerability (European SW report 2009)

Evropská zpráva Social Watch 2009 (ke stažení v příloze)

Lidé na prvním místě (zpráva SW 2009)

Průběžná zpráva o globálním vývoji v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen: „Jediná cesta ze současné ekologické a ekonomické krize je investovat do lidí.“ (Výroční zpráva 2009 je ke stažení v příloze)

Making Finances Work: People First (SW report 2009)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2009 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).

Odpověď zní: Lidská práva (zpráva SW 2008)

Svět čelí vážným problémům, které jsou způsobeny souhrou bezprecedentní finanční krize, růstu cen potravin, změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. Občanská organizace z celého světa v této zprávě odhalují porušování lidských práv jako přímý důsledek stejného globálního ekonomického řádu, který způsobil tento chaos. Poté, co dosavadní převládající strategie neuspěly, je třeba prosadit principy sociální spravedlnosti a přístup k rozvoji založený na právech. Výroční zpráva Social Watch 2008 je ke stažení...