Time for a new deal: AFTER THE FALL (SW report 2010)

Aktuální mezinárodní zpráva Social Watch 2010 obsahuje tyto tematické články:

The economic crisis: time for a new social deal
Gender in times of crisis: new development paradigm needed
Global climate: the Copenhagen collapse
Critical shareholding: how to use a financial leverage to promote human rights and the environment
Privatizing European development finance: the role of the European Investment Bank
The Treaty of Lisbon and the new perspectives for EU development policy
The Arab States and the MDGs: no progress without social justice

Dále jsou ve zprávě publikovány aktuální informace o vývoji v jednotlivých zemích a statistické indikátory Social Watch.

http://www.socialwatch.org/node/12033