Česká společnost stále diskriminuje ženy

Ženy mají v Česku nižší platy než muži, jsou ohroženější chudobou a zastávají nižší posty, včetně těch politických. Kdy se to změní? Co se týče rovnosti žen a mužů, Česká republika si nevede špatně v přijímání závazků a strategických dokumentů. Problém spočívá v tom, že se genderovou rovnost nedaří přenést z papíru do praxe. Ženy mají v porovnání s muži více než o pětinu nižší platy a jsou mnohem víc ohroženy chudobou. Nerovné odměňování v práci se následně odráží i v nižších...

Ekonomika roste, ale společenská stabilita je ohrožena (zpráva SW 2016)

Národní a mezinárodní zpráva o stavu udržitelného rozvoje Social Watch 2016.

Diskuzní seminář o rodinné politice a postavení žen

Fórum 50% Vás srděčně zve na Diskuzní seminář „Rodinná politika a postavení žen na trhu práce v severských zemích a v České republice“. Seminář se uskuteční 8. března od 15:00 do 17:00 va zasedací místnosti č.36 v budově MPSV na adrese: Karlovo nám. 1359/1, Praha 2. V panelu vystoupí Jana Maláčová (ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí) a expertky z Norska a Dánska zabývající se rodinnou politikou. Přiďte, chcete-li se dozvědět, co stát chystá a jaké...

Rozvojové cíle tisíciletí končí, kam dál s lidskoprávní agendou? Zprávy vybraných národních koalic 2015

Social Watch Česká republika připravil výběr národních zpráv některých partnerských organizací mezinárodní sítě Social Watch. V době, kdy začínáme s přípravou implementace nové rozvojové agendy do roku 2030 tak mají čtenáři možnost seznámit se problémy s nimiž se potýkaly země na konci období vymezeného pro Rozvojové cíle tisíciletí.

Krize ustupuje, ale společenská nesnášenlivost roste

Praha, 19. srpna 2015 – Česká koalice Social Watch dnes představila národní monitorovací zprávu o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen za rok 2014. Letošní zpráva pokrývá následujících 6 témat: ekonomika, rozvojová problematika, gender, Romové a xenofobní nálady v ČR, zbraně pro problémové země a životní prostředí. Podobně jako v minulých letech, ani letos nejsou výsledky nijak povzbuzující. Ze zprávy Social Watch 2015 vyplývá, že rokem 2014 došlo k ukončení ekonomické recese a některé kroky...

MDŽ proti chudobě a útlaku

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN: ROZVOJOVÝ A KLIMATICKÝ SUMMIT V ROCE 2015 BY PRO ŽENY MOHLY BÝT NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI JEDNÁNÍMI V HISTORII 8. března 2015, tisková zpráva action/2015, Česko proti chudobě, Social Watch Lidé po celém světě oslavují Mezinárodní den žen. Členské státy OSN vedou jednání, která by se podle globálního občanského hnutí action/2015 mohla pro ženy ukázat jako ta vůbec nejdůležitější v historii. Dva jedinečné politické procesy: jeden, který by měl vést k přijetí Udržitelných rozvojových cílů, a druhý,...

Mentoring jako možnost podpory žen v politice

Fórum 50 % zahájilo mentoringový program mezi českými a skandinávskými političkami. Program odstartuje veřejným seminářem o kvótách v Poslanecké sněmovně v úterý 14. října 2014, na kterém norské a dánské političky představí zkušenosti ze svých zemí. „Využili jsme příležitosti, že do Prahy v rámci našeho mentoringového programu přijedou zkušené političky z Dánska a Norska, tedy zemí, které mají dlouhodobě vysoké zastoupení žen v politice. V souvislosti s českým návrhem na zavedení kvót často narážíme na obavy a...

O zprávě Social Watch v médiích

Přečtěte si, jak o nové monitorovací zprávě informovala média. Největší zájem vzbudila situace v oblasti bytové politiky. Aktuálně.cz – Česká bytová politika je nefunkční, tvrdí Social Watch České noviny – Social Watch kritizuje ČR za ubytovny či protiromské protesty Česká televize – Social Watch kritizuje ČR kvůli ubytovnám a protiromským protestům Deník referendum – Social Watch o ČR: Klesající reálná mzda, prekarizace práce, nedostupnost bydlení Halo noviny – Chaos a nekompetence v roce...