ČESKÁ REPUBLIKA – OPĚT DRUHÝ SVĚT, tisková konference k nové zprávě české Social Watch

Nová zpráva české koalice Social Watch bude představena 17. července 2017 v Praze.

Social Watch Česká republika srdečně zve na tiskovou konferenci, na které bude představena nová národní monitorovací zpráva.
Jedním z důležitých problémů při přechodu reálsocialistické východní Evropy na demokratické tržní hospodářství bylo zaostávání za tehdejším tzv. prvním světem, především zeměmi západní Evropy. Bohužel i po dvaceti šesti letech se toto zaostávání nepodařilo zvrátit.

  • Vláda přijala národní Agendu 2030, rozhodující však bude její implementace.
  • Pět let poté, co Ústavní soud zrušil neplacenou veřejnou službu, parlament připravil a schválil tuto formu nucené práce znovu.
  • Jednou z hlavních priorit vlády bylo přijetí zákona o sociálním bydlení, který byl po dlouhých sporech, jednáních a četných kompromisech předložen, avšak příliš pozdě na to, aby mohl stihnout projít legislativním procesem do konce volebního období.
  • V České republice je aktuálně každý desátý dospělý člověk v exekuci a velmi rychle roste skupina osob s vícečetnými exekucemi. Tento problém byl doposud podceňován a přináší negativní důsledky v sociální i makroekonomické rovině.
  • Česká rozvojová spolupráce a humanitární pomoc hluboce zaostává za našimi závazky.

To jsou vybraná témata z nové výroční zprávy české koalice Social Watch, která budou spolu s dalšími na tiskové konferenci představena.

Tisková konference se koná v pondělí 17. července od 10:00 v kavárně Cesta domů, Soukenická 15, Praha 1.

Zprávu představí za autorský tým Tomáš Tožička, Ilona Švihlíková, Jan Gruber a Radek Hábl.

 O den později bude tuto zprávu prezentovat česká zástupkyně Social Watch Markéta Mottlová i v sídle OSN v New Yorku jako stínovou zprávu k oficiální zprávě o naplňování Cílů udržitelného rozvoje v České republice.

Kontakt: Editor zprávy – Tomáš Tožička, tomas.tozicka@educon.cz, tel: 603866054

Přílohy

  1. Pozvanka TK-SW-2017 (316.2 kB)