O daních

Neznám nikoho, kdo by rád platil daně. Daně nechce platit nikdo. Ani ti, kdo mají málo, ani ti, kdo mají mnoho. Ti, kdo mají málo, ovšem platí, a platí, protože „na chudý lidi musí bejt přísnost“. Bohatí neplatí daně ani trochu rádi a mají k této nechuti k ruce mnoho příchylných politiků, kteří pro ně vyrobí takové zákony, aby platit nemuseli. Svědomí je nikdy netrápilo, většina z nich netuší, co to je. Ostatně není to tak dávno, pouhých pár let, kdy mělo ministerstvo obchodu a průmyslu na svých stránkách rady, jak...

Pomohou naši politici zkrotit daňové ráje? Otázka za miliardy.

Kauza Apple minulý týden připomenula, proč je potřeba řešit problematiku daňových rájů a agresivní daňové optimalizace. Ze státních rozpočtů států po celém světě unikají miliardy, které chybí ve státních rozpočtech, narušuje se férovost hospodářské soutěže i rovné tržní prostředí pro firmy. Dovolím si zopakovat již známá čísla. Bohaté státy podle existujících odhadů Mezinárodního měnového fondu mohou přicházet až o 509 miliard dolarů, chudé rozvojové země pak o 217 miliard dolarů – každý rok. Odhad pro...

Proč se politici bojí veřejnosti

Sněmovnou prošel návrh zákona, který veřejnosti neumožní přístup k informacím o skutečných vlastnících firem. Kromě jiného to ukazuje, jak si část české politické scény nerozumí. Andrej Babiš označil korupci za jedno z hlavních témat pro krajské volby. Proč tedy ministerstvo financí připravilo zákon, který uzavírá evidenci skutečných vlastníků před veřejností? Nechápou nebo nechtějí pochopit Poslanci sociální demokracie chtějí v novele zákona o střetu zájmů omezit ministry tím, že by nesměli být ovládající osobou...

Jaká je skutečná kondice české ekonomiky?

Chceme-li posoudit schopnost České republiky naplnit Cíle udržitelného rozvoje přijaté OSN, musíme se podívat na skutečnou podobu české ekonomiky ze strukturálních i dlouhodobých perspektiv. A právě to činí ekonomka Ilona Švihlíková. Jak jsme uvedli již ve stínové zprávě Social Watch, kterou jsme prezentovali v OSN v New Yorku, Česká republika zažívá velice úspěšné období, což je patrné z vývoje řady důležitých indikátorů: máme rostoucí HDP (a obnovenou konvergenci k vyspělým zemím, která byla za pravicových vlád...

Když o rozpočtu rozhodují obyčejní občané

Zapojení lidí do rozhodování na nejrůznějších úrovních patří mezi Cíle udržitelného rozvoje, jak na to upozornila zpráva Social Watch. Participativní rozpočty jsou prvními pokusy, jak umožnit lidem rozhodovat o budoucnosti svých komunit. Participativní rozpočtování (PR) zvyšuje příležitost obyvatel participovat na místní veřejné politice, v některých podobách také přispívá k sociální spravedlnosti, k občanským kompetencím a legitimitě. Občané mají ze zákona právo být včas informováni o návrhu rozpočtu a mají...

Jak Česká republika podporuje války a diktátory

Čeští politici se rádi chlubí podporou lidských práv, ale ve skutečnosti pomáhají vyzbrojovat nejrepresivnější režimy světa. Málo známým aspektem české zahraniční politiky je obchod se zbraněmi. Česká republika sice z celosvětového hlediska nepatří mezi největší vývozce výzbroje, ale příliš často vyváží zbraně do zemí, které můžeme z hlediska ochrany lidských práv označit za problematické. Nebude na škodu si připomenout nejdůležitější kauzy z minulých let, kdy se české zbraně s vědomím našich vládních...

Česká společnost stále diskriminuje ženy

Ženy mají v Česku nižší platy než muži, jsou ohroženější chudobou a zastávají nižší posty, včetně těch politických. Kdy se to změní? Co se týče rovnosti žen a mužů, Česká republika si nevede špatně v přijímání závazků a strategických dokumentů. Problém spočívá v tom, že se genderovou rovnost nedaří přenést z papíru do praxe. Ženy mají v porovnání s muži více než o pětinu nižší platy a jsou mnohem víc ohroženy chudobou. Nerovné odměňování v práci se následně odráží i v nižších...

Ekonomika roste, ale společenská stabilita je ohrožena (zpráva SW 2016)

Národní a mezinárodní zpráva o stavu udržitelného rozvoje Social Watch 2016.
Page 2 of 1312345...10...Last »