Nebezpečná genderová ideologie v České republice?, tisková konference 7.3.

Česká koalice Social Watch Vás srdečně zve na

TISKOVOU KONFERENCI
Nebezpečná genderová ideologie v České republice?

Kdy a kde: 07/03/ 2019,10:00-11:00
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2

Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské úmluvy. Dále se věnuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na „nebezpečnou genderovou ideologii“. V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4.

Na kulatém stolu se svými příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Ľubica Kobová (Katedra genderových studií FHS UK).

Přihlašujte se na emailu: mottlova@padesatprocent.cz nebo na čísle 724 172 530.

www.padesatprocent.cz