Pozvánka na TK: Drobnými krůčky vstříc společenskému a ekologickému kolapsu

Zveme vás na tiskovou konferenci Social Watch Česká republika s podporou Friedrich Ebert Stiftung u příležitosti vydání národní zprávy Social Watch 2019.

Cafe Kampus, Náprstkova 10, Praha 1, ve středu 18.9.2019 od 10:00.

DROBNÝMI KRŮČKY VSTŘÍC SPOLEČENSKÉMU A EKOLOGICKÉMU KOLAPSU

Jak se nám daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, ke kterým se Česká republika v roce 2015 zavázala? Zpráva obsahuje report a doporučení z šesti oblastí: školství, ekonomika, nerovnosti, klima, mír a mezinárodní partnerství.

Bohumil Kartous upozorňuje na hrozbu omezování maturitního vzdělávání ve prospěch levné pracovní síly. Ilona Švihlíková popisuje Českou republiku jako zemi levné práce a velkých rozdílů v odměňování žen a mužů. Václav Drozd, Ondřej Lánský a Stanislava Tomková upozorňují na to, že bezmála 10 % obyvatel České republiky je v exekucích, že dochází k segregaci ve vzdělávání a nadále existují extrémní rozdíly v platech horní pětiny Čechů oproti dolní pětině. Hana Zoor Svačinková z organizace Nesehnutí odhaluje, kam putují zbraně z českých zbrojovek, a navrhuje, aby se v českých školách kromě války vyučovalo také o mírových jednáních. Robert Stojanov monitoruje plnění závazků České republiky vůči rozvojovým zemím a dochází k závěru, že Česká republika dostatečně nebojuje proti globální chudobě.

Více informací, editoři zprávy:

Magdaléna Šipka, tel.: 732 975 289, e-mail: magdalena.sipkova@gmail.com
Tomáš Tožička, tel.: 603 866 054, e-mail: tomas.tozicka@educon.cz

Přílohy

  1. Pozvánka TK SW 2019 (298.2 kB)