Rozvojové cíle tisíciletí končí, kam dál s lidskoprávní agendou? Zprávy vybraných národních koalic 2015

Social Watch Česká republika připravil výběr národních zpráv některých partnerských organizací mezinárodní sítě Social Watch. V době, kdy začínáme s přípravou implementace nové rozvojové agendy do roku 2030 tak mají čtenáři možnost seznámit se problémy s nimiž se potýkaly země na konci období vymezeného pro Rozvojové cíle tisíciletí.

Chaos a nekompetence v dalším roce krize (zpráva SW 2014)

Česká koalice Social Watch dnes zveřejnila novou monitorovací národní zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Klesající reálná mzda, rostoucí prekarizace práce, nedostupnost bydlení, pokračující demonstrace proti Romům – takový byl obrázek České republiky v roce 2013. Nejdůležitější informace shrnuje tisková zpráva, celá monitorovací zpráva je zdarma ke stažení zde. Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, genderové problematice, sociálnímu a dostupnému bydlení,...

Česká republika: Úpadek a rezignace (zpráva SW 2013)

Přečtěte si novou národní zprávu české koalice Social Watch. Obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, rodinné a sociální politice, postavení romské menšiny, genderové problematice, životnímu prostředí i politické situaci v zemi. Speciální přílohu zprávy tvoří odborné analýzy, které se věnují důchodové reformě a jejím dopadům (Radka Dudová), vývozu zbraní (Peter Tkáč a Milan Štefanec) a tzv. nové vlně dekonverze (Jan Keller).

Politici selhali – na řadě je veřejnost! (zpráva SW 2013)

Česká koalice Social Watch dnes zveřejnila mezinárodní monitorovací zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Zpráva přináší znepokojivý závěr – zatímco bohatství nejbohatších stále roste, příjmové rozdíly se zvětšují a dosahují starověkých rozměrů. V mnoha zemích Evropy se také kvůli rozpočtovým škrtům zhoršuje postavení žen ve společnosti. Koalice Social Watch zároveň představila novou kampaň „U nás = i u Vás“ a pozvala na festival „Different fest“, který probíhá v...

Nová monitorovací zpráva: Česká republika se řítí do smrtící spirály (zpráva SW 2012)

Česká koalice Social Watch vydala novou národní monitorovací zprávu za rok 2011. Zpráva hodnotí stav ekonomiky, genderových nerovností, občanské společnosti, životního prostředí a postavení migrantek.

The Right to a Future (SW report 2012)

Výroční zpráva Social Watch 2012 – The Right to a Future – k tématu udržitelného rozvoje (v angličtině) Growing inequalities and unregulated finances are expropiating people everywhere from their fair share in the benefits of global prosperity. Our children will inherit the burden of deforestation, desertification, erosion of biodiversity and climate change. To revert this trend, the promise of universal dignity brought by human rights has to be enforced and the rights of future generations need to be recognized and properly defended. více informací...