Česká republika: Úpadek a rezignace (zpráva SW 2013)

Přečtěte si novou národní zprávu české koalice Social Watch. Obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, rodinné a sociální politice, postavení romské menšiny, genderové problematice, životnímu prostředí i politické situaci v zemi. Speciální přílohu zprávy tvoří odborné analýzy, které se věnují důchodové reformě a jejím dopadům (Radka Dudová), vývozu zbraní (Peter Tkáč a Milan Štefanec) a tzv. nové vlně dekonverze (Jan Keller).

Přílohy

  1. Úpadek a rezignace - Národní zpráva Social Watch (524.4 kB)
    Úpadek a rezignace - Národní zpráva Social Watch