Chaos a nekompetence v dalším roce krize (zpráva SW 2014)

Česká koalice Social Watch dnes zveřejnila novou monitorovací národní zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Klesající reálná mzda, rostoucí prekarizace práce, nedostupnost bydlení, pokračující demonstrace proti Romům – takový byl obrázek České republiky v roce 2013. Nejdůležitější informace shrnuje tisková zpráva, celá monitorovací zpráva je zdarma ke stažení zde.

Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, genderové problematice, sociálnímu a dostupnému bydlení, postavení romské menšiny, chybějící komunitní práci a lidskoprávní agendě v zahraniční politice. Součástí publikace je i článek analyzující problematický vývoz zbraní v roce 2013

Zprávu zahajuje analýza situace v české ekonomice, která nadále zůstává v recesi. „Přestože pokles ekonomiky v roce 2013 je srovnatelný s poklesem roku 2012, význam jednotlivých komponentů je odlišný. V roce 2013 působily nadále negativně investice, ale nově, a snad překvapivě, také zahraniční obchod. Naděje k obratu v oblasti investic se nicméně objevily na konci roku. Silná fiskální restrikce v roce 2013 již nepokračovala, vládní výdaje se de facto staly jedinou pozitivní složkou HDP“ shrnuje ekonomka Ilona Švihlíková. Ta se také věnuje situaci na trhu práce: „Vysoká nezaměstnanost, dosahující 630 000 evidovaných na úřadu práce, se kterou ČR vstoupila do roku 2014, jde ruku v ruce s dlouhotrvajícím poklesem reálné mzdy […] Celkově klesla reálná mzda v roce 2013 o 1,3 %“. Nadále se také zvyšuje počet neplnohodnotných úvazků, které začínají signalizovat rostoucí prekarizaci na trhu práce v ČR.

Do kritického bodu dospěla absence systémové bytové politiky. Téměř jediným možným útočištěm pro sociálně slabé a vyloučené skupiny se staly ubytovny. Zároveň platí, že boom a zneužívání tohoto typu podnikání sociálně vyloučené a lidi bez domova vytváří. To, že dochází k rapidnímu zvyšování finanční nedostupnosti bydlení zvláště pro některé skupiny obyvatelstva, mezi které patří sociálně vyloučení, senioři, rodiny s dětmi nebo rodiny samoživitelek, ukazuje i růst výdajů na sociální dávky. Na potřebu zákonné úpravy sociálního bydlení dlouhodobě poukazuje i Úřad veřejného ochránce práv.

V roce 2013 pokračovaly podobně jako v předchozích letech demonstrace zaměřené proti Romům. Na rozmachu demonstrací se podílela výraznou měrou česká média, která obsáhle informovala i o naprosto banálních konfliktech, jako jsou například běžné rvačky mezi dětmi. Tím posilovala ve společnosti představu, že s Romy nelze vyjít a je třeba proti nim razantně zakročit.

Část věnovaná genderové problematice se zabývá především zastoupením žen v politických pozicích. Ani zde nenabízí zpráva pozitivní výsledky. Po předčasných volbách na podzim 2013 se snížil počet poslankyň z 44 na 39, tedy celkem na 19,5 %. Dobrou zprávou je však znovuobnovení postu ministra pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti, kterým se stal Jiří Dienstbier (ČSSD). Důvod k mírnému optimismu dává i koaliční smlouva, která slibuje některé pozitivní kroky směrem k genderové rovnosti – např. zavedení tzv. náhradního výživného či podporu flexibilních úvazků. Uvidíme, zda tyto a další návrhy skutečně přejdou i do praxe, nebo zůstanou jen na papíře.

Přílohou zprávy je článek o narůstajícím vývozu zbraní z ČR. Ty často směřují do zemí nechvalně proslulých porušováním lidských práv, Saúdskou Arábií počínaje, Bahrajnem konče. Více o této problematice zjistíte v samostatné tiskové zprávě Nesehnutí: http://nesehnuti.cz/vystupy/vyvoz-zbrani-z-cr-v-roce-2013-presahl-7-mld-korun-velka-cast-z-nich-podporila-rezimy-poslapavajici-lidska-prava/

Tomáš Tožička – obecné dotazy ke zprávě, tomas.tozicka(@)educon.cz, 603 866 054

Linda Sokačová – sociální bydlení, LSokacova(@)seznam.cz, 777 615 889

Ilona Švihlíková – ekonomika, ilona.svihlikova(@)gmail.com, 604950835

Marcela Adamusová – genderová problematika, adamusova(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Přílohy

  1. Zprava Social Watch CR 2013 (318.9 kB)
    Zprava Social Watch CR 2013

  2. TZ_Ceska-republika_Chaos a nekompetence v dalsim roce krize_30.7.2014 (51.7 kB)
    TZ_Ceska-republika_Chaos a nekompetence v dalsim roce krize_30.7.2014