Měření rozvoje: indexy Social Watch 2009

Jedním z hlavních pilířů práce mezinárodní koalice Social Watch je sledování dodržování závazků genderové rovnosti a dodržování práv žen všude na světě. Význam těchto problémů a úsilí o prosazení genderové spravedlnosti je již dlouhodobě v mezinárodním kontextu uznáván, o čemž svědčí i skutečnost, že si v roce 2010 budeme připomínat několik výročí významných pro boj za práva žen a genderovou spravedlnost. Koncem loňského roku uplynulo 30 let od přijetí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen...

Měření rozvoje: indexy Social Watch 2008

Jednou z hlavních aktivit a nástrojů monitoringu Social Watch je prosazování alternativního „měření“ ne/úspěchů v naplňování jednotlivých závazků s ohledem na eliminaci chudoby a prosazování genderové spravedlnosti, zejména v protikladu k indikátorům prosazovaných Světovou bankou. Social Watch navrhla Index základních schopností (Basic Capability Index) a Index genderové spravedlnosti (Gender Equity Index – GEI). Index genderové spravedlnosti byl pro rok 2008 vygenerován pro 157 zemí, přičemž pro 133 z nich bylo možné...