Zisky nebo lidská práva (zpráva SW 2022)

Státy jsou vázány mezinárodním právem, jehož součástí jsou i příslušné pakty o lidských právech. V obecném povědomí tvoří lidská práva zejména práva občanská a politická, ačkoli práva hospodářská, sociální a kulturní mají stejnou váhu a  závaznost. Československo v roce 1976 přijalo jak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech tak i Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tím se oba pakty staly nejen součástí právního řádu, ale jako mezinárodní úmluvy jsou nadřazeny...

Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2022

(Praha, 19. 7. 2022)  Tisková zpráva k vydání Národní zprávy české koalice Social Watch 2022 Zisky nebo lidská práva. Průběžná zpráva o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností Zpráva má tři tematické části: Ekonomika a rozvoj, Zdraví a péče a Sociálně-ekonomická transformace. Texty zachycují stav přibližně do konce prvního čtvrtletí 2022. Ekonomika a rozvoj Ekonomka Ilona Švihlíková sleduje aktuální makroekonomický vývoj v ČR a kritizuje přitom absenci hospodářské politiky státu i chaotické...

Podpořili jsme Novou dohodu

Nová dohoda je všeobecnou výzvou k otevření diskuze o nutnosti provést transformaci ekonomiky tak, aby byla sociálně citlivá a zároveň udržitelná. Této výzvě vyjádřily sympatie desítky organizací a osobností reprezentující občanský sektor a Social Watch z.s. je jednou z těchto organizací.  Do debat, na jejichž základě byla Nová dohoda formulována, se zapojili i někteří z autorů našich zpráv. Cíle, které Nová dohoda navrhuje odpovídají ve velké míře zásadám ekonomických a sociálních práv, jejichž naplňování Social...

Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2021

(Praha 30. 9. 2021)  Tisková zpráva k vydání Národní zprávy české koalice Social Watch 2021 Korporátní zájmy drtí planetu i demokracii Zpráva tentokrát vedle kritického posuzování vybraných oblastí formuluje i doporučená opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace. Žijeme pořád ještě ve stínu pandemie COVID-19. Na mezinárodní úrovni se řeší zejména nerovná distribuce vakcín, v české zprávě jsme se zaměřili hlavně na dopady pandemie a s ní spojených opatření na postavení žen: došlo k dramatickému prohloubení...

Korporátní zájmy ničí demokracii a planetu (zpráva SW 2021)

Social Watch v České republice působí již 20 let. První kontakty s mezinárodní koalicí monitorující dodržování lidských práv zaměřených na sociální spravedlnost a rovnost mužů a žen začaly již na konci devadesátých let během kampaně Milostivé léto 2000 (Jubilee 2000), zaměřené na řešení zadluženosti nejchudších zemí. V té době jsme začali s distribucí a překladem mezinárodních zpráv. Na Summitu OSN Financování rozvoje v roce 2002 došlo k dohodě o spolupráci a zapojení českých organizací do mezinárodní sítě...

Zmatená klimatická politika Česka nás k plnění cílů Pařížské dohody příliš nepřibližuje. Spíše naopak (zpráva k plnění Pařížské dohody 2020)

Monitorovací zpráva Social Watch a Klimatické koalice k plnění Pařížské dohody 2020 Naše současná civilizace mohla vzniknout jedině díky vhodným klimatickým podmínkám, jež nastaly po konci poslední doby ledové před přibližně 10 000 lety. Stabilní a příznivé klima lidem umožnilo se usadit, stavět sídla, provozovat zemědělství a technicky i kulturně se rozvíjet. Před přibližně 200 lety pak objev možností získávat energii spalováním fosilních paliv vedl k průmyslové revoluci, k dalšímu zrychlení technického pokroku, a...

Tisková zpráva k vydání Zprávy Social Watch 2020

(Praha, 21. 7. 2020) Social Watch ČR vydává pravidelnou monitorovací zprávu, která sleduje dodržování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Zpráva pro rok 2020 je dělena na pět oblastí: lidé, planeta, prosperita, mír a partnerství. Je složena z jednotlivých kapitol, které se věnují buď oblasti jako celku nebo jedné konkrétní kauze. Anna Šabatová upozorňuje, že v českém právním systému stále není dostatečně zakotven zákaz fyzických trestů na dětech. Ačkoli si 80 % populace myslí, že by se mělo předcházet násilí na ženách,...

Občanská společnost a odborníci nabízí řešení, politici je brzdí (zpráva SW 2020)

V březnu tohoto roku Česká republika poměrně rychle a účinně zareagovala na pandemii COVID- 19. Ačkoli vláda zavedla potřebná opatření, bez skupin aktivních občanů by málokterá z nich byla proveditelná. Byli jsme svědky neuvěřitelné mobilizace občanské společnosti, nešlo jen o šití roušek, ale také 3D tisk štítů pro zdravotnický personál, nákupy pro seniory, sbírky pro samoživitelky a samoživitele, transformaci výuky na všech vzdělanostních úrovních a další. Některá vládní opatření se však nakonec ukázala jako...