Migrants in Europe as Development Actors. Between Hope and Vulnerability (European SW report 2009)

Evropská zpráva Social Watch 2009 (ke stažení v příloze)

Lidé na prvním místě (zpráva SW 2009)

Průběžná zpráva o globálním vývoji v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen: „Jediná cesta ze současné ekologické a ekonomické krize je investovat do lidí.“ (Výroční zpráva 2009 je ke stažení v příloze)

Making Finances Work: People First (SW report 2009)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2009 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).

Rights is the Answer (SW report 2008)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2008 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).

Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv

Centrum globálních studií, člen české koalice Social Watch, připravilo k vydání český překlad publikace vytvořené mezinárodním výzkumným týmem Social Watch. Kniha obsahuje kratší, pěti až sedmistránkové články od autorů z mnoha zemí, zejména z Jižní Ameriky. Z české strany do knihy svým textem přispěli Marek Hrubec a Zuzana Uhde. Publikace je určena širší i odborné veřejnosti. Její vydání v roce 2010 koresponduje s letošním „Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení“, který má z chudoby učinit...