MDŽ proti chudobě a útlaku

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN: ROZVOJOVÝ A KLIMATICKÝ SUMMIT V ROCE 2015 BY PRO ŽENY MOHLY BÝT NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI JEDNÁNÍMI V HISTORII

8. března 2015, tisková zpráva action/2015, Česko proti chudobě, Social Watch

Lidé po celém světě oslavují Mezinárodní den žen. Členské státy OSN vedou jednání, která by se podle globálního občanského hnutí action/2015 mohla pro ženy ukázat jako ta vůbec nejdůležitější v historii.

Dva jedinečné politické procesy: jeden, který by měl vést k přijetí Udržitelných rozvojových cílů, a druhý, jehož úkolem je schválit první klimatickou dohodu naší generace. Obě mezinárodní dohody nabízejí jedinečnou příležitost změnit životy žen a dívek a naplnit jejich lidská práva nejen na papíře.
Mezi návrhy, které možná budou tento rok schváleny, je například závazek nulové tolerance násilí na ženách, podpora genderové rovnosti, zrušení diskriminačních genderových zákonů, ukončení dětských sňatků či zajištění vzdělání 31 milionům dívek ve školním věku, které se zatím nemohou výuky účastnit.

Ana Alcalde, aktivistka action/2015 a ředitelka Alianzapor la Solidaridad, považuje rok 2015 pro ženy a dívky za velmi důležitý:

„Udržitelné rozvojové cíle a klimatická jednání by mohla lidská práva pro ženy do roku 2030 učinit realitou. Uznání lidských práv pro ženy by se mohlo stát odkazem definujícím naši generaci a vyvrcholením více než 150 let boje ženského hnutí.”

Action/2015 je koalice více než 1300 organizací ze 130 zemí, jejíž součástí jsou také kampaň Česko proti chudobě a Social Watch Česká republika. Společně apelujeme na světové lídry, aby dovršili jednání, která naplní práva žen. Práva žen jsou nejen cílem samy o sobě jako předmět spravedlnosti, ale také klíčovou strategií pro vypořádání se s chudobou, nerovností a klimatickými změnami. O těchto ambiciózních smlouvách, jejichž schválení a dodržování by mohlo změnit život miliardám žen a dívek, se bude rozhodovat na Summitu OSN 28. až 30. září 2015 v New Yorku, kde se bude jednat o rozvojové agendě po roce 2015, která nahradí nenaplněné plány Rozvojových cílů tisíciletí, a na Konferenci OSN ke klimatickým změnám známé jako COP 21, která se bude konat od 30.11. do 11.12. 2015 v Paříži.

Nové dohody, které by ze summitů OSN měly vyjít, by potencionálně mohly přinést mnoho transformativních změn.

  • Zajištění přístupu k pitné vodě a bezpečným toaletám, což by ženám a dívkám ročně souhrnně ušetřilo téměř 150 miliard hodin, které stráví sháněním pitné vody a hledáním bezpečného a soukromého místa, jež by mohly využít jako toaletu.
  • Ukončení sňatků s dětmi, což by změnilo život 15 milionům nezletilých dívek, které jsou ročně provdány.
  • Zajištění života ve zdraví pro všechny bez rozdílu věku, což by mohlo pomoci zastavit cyklus, ve kterém se každou minutu jedna mladá žena nakazí HIV.
  • Eliminovat násilí na ženách a dívkách. V současné době se 70 % žen ve svém životě setká s násilím. Násilí na ženách je dnes jedním z nejsilnějších vlivů vedoucích ke špatnému zdraví a předčasným úmrtím žen ve věku 15 až 44 let.
  • Každý rok jsou 2 miliony dívek ve věku 5 až 15 let přinuceny k prostituci, uneseny nebo prodány na ilegálním trhu s lidmi.
  • Zastavení ženské obřízky, která každý rok ohrožuje 3 miliony dívek.
  • Řešení velmi nízkého zastoupení žen v politickém rozhodování. Celosvětově dnes připadá jen jedna poslankyně na pět poslanců, ve vládách zasedá 17 % ministryň a jen 15 ze 193 šéfů vlád jsou ženy.
  • Zamezení smrti 23 100 žen každý rok v důsledku nebezpečných interrupcí a více než 5 milionům vážných zranění, která při jejím nebezpečném provedení ženy utrpí. K naprosté většině zdraví nebezpečných potratů dojde v zemích, kde je přístup k interrupci penalizován a omezen zákonem.
  • Přes 60 zemí by mohlo změnit své zákony, aby ženám poskytly rovná práva s muži.

„Práva žen jsou stále příliš často odsouvána na vedlejší kolej. Přes řadu deklarovaných cílů jsou to stále právě ženy a dívky, které v každodenním životě více pociťují negativní důsledky současného nespravedlivého globálního uspořádání, rostoucí globální chudoby, válek, ekologických rizik či nedostatečné zdravotní péče. Mezinárodní den žen je připomínkou nejen toho, čeho jsme již ve zrovnoprávnění žen a mužů dosáhli, ale především přetrvávající nespravedlnosti a násilí, které budoucí historici a historičky nutně označí za barbarské.“

dr. Zuzana Uhde, socioložka a členka výboru České ženské lobby

Summity OSN přicházejí ve stejný rok jako 20. výročí přelomové Pekingské deklarace, která se zavázala posilovat lidská práva žen. Zmíněné summity naší generaci nabízejí jedinečnou příležitost, jak dosud jen deklarované závazky proměnit v reálné postupy.

Pro více informací:

Dagmar Trkalová, dagmar.trkalova@educon.cz, 602 308 070
Tomáš Tožička, tozicka@ceskoprotichudobe.cz, 603 866 054
www.action2015.org
www.ceskoprotichudobe.cz
www.socialwatch.cz