Mezinárodní den žen – Nerovnosti přetrvávají a snižují kvalitu života

Tisková zpráva Social Watch Česká republika a Česko proti chudobě u příležitosti Mezinárodního dne žen.

(Praha, 7. 3. 2018)  Nová studie potvrdila, že nerovnosti mají klíčový význam na snižování kvality života. Nerovné postavení žen na pracovním trhu ohrožuje celou společnost.

Poslední zpráva The Boston Consulting Group ukázala, že příjmové nerovnosti zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života. Zpráva nazvaná Vyhodnocení udržitelného ekonomického rozvoje (SEDA) upozorňuje na to, jak při rostoucím HDP nadále rostou nerovnosti a nárůst vytvářeného bohatství se tak nedaří transformovat do zvyšování kvality života. Dalšími dvěma zásadními faktory ovlivňování kvality života jsou fungující, participativní veřejná správa a občanská společnost.

Všechny tyto oblasti jsou zásadně poznamenány genderovou nerovností. Bez odstranění nerovnosti mezi muži a ženami – bez ohledu na věk, rasu či světový názor – nebude možné dosáhnout ani udržitelného rozvoje, ani vyšší kvality života.

Příjmové rozdíly mezi muži a ženami nadále zůstávají vysoce nad průměrem EU a řadí nás s rozdílem 22,5 % na druhé nejhorší místo. Problémy jsou především strukturální, jako je nižší odměňování tzv. „ženských profesí“, jako jsou například strojní šičky, které se přes náročnost a potřebnou odbornost řadí do nejnižší skupiny zaručené minimální mzdy; ženy jsou méně chráněny kolektivními smlouvami; ženy se musí více věnovat neplacené pečovatelské práci.

Ženy se méně podílí na řízení státu, v Poslanecké sněmovně dnes mají 22% zastoupení, což nás řadí na 81. místo mezi 139 sledovanými zeměmi. Málo žen je také zastoupeno ve vedení firem a v jejich orgánech. To bohužel platí i u většiny nevládních organizací, především u těch větších, a to včetně těch, které deklarují prosazování rovnosti pohlaví ve svých strategických cílech.

Rostoucí nerovnosti, násilí na ženách a dívkách či nerovný přístup k příležitostem jsou nadále problémy, které trápí ženy v těch nejméně i v těch nejvíce rozvinutých zemích. Srovnávací evropská studie uvádí, že 20 % žen se v České republice muselo bránit sexuálnímu obtěžování a 54 % žen vnímá sexuální násilí jako závažný problém, přičemž pokrytí tohoto tématu v médiích je na druhé nejnižší úrovni v EU. Jen každá třetí žena, která je obětí sexuálního násilí, nahlásí tento útok.

„Strategie a postupy na odstranění genderové nerovnosti se musí promítnout na národní úrovni do efektivních politik a v rámci Evropské unie především do právě připravovaného víceletého finančního rámce EU. Pokud budeme nadále tolerovat nerovné podmínky a jejich příčiny, nemůžeme mluvit ani o cestě k udržitelnosti, ani o soudržné společnosti,“ říká k tomu předseda Social Watch Česká republika Tomáš Tožička.

8. března 2018 také vyjdou ženy do ulic ve více než 50 zemích světa a připojí se tak k Mezinárodní stávce žen, která se poprvé konala před rokem. Hlavní témata zastřešující protest žen jsou ukončení násilí na ženách, svobodná reprodukční práva, pracovní práva (zahrnující rovné a adekvátní mzdy, zrušení dětské práce, důstojné pracovní podmínky, placená mateřská dovolená, atd.), antirasismus (a anti-kolonialismus) a environmentální spravedlnost pro každého. Ideou mezinárodní stávky žen je, že ten den se nebudou účastnit žádné z prací: ani ve svém civilním zaměstnání, ale současně také ani nebudou vykonávat žádné neplacené a “neviditelné” práce, které většinu žen čekají po návratu domů ze zaměstnání.

„Nerovnosti a nespravedlnost jsou tu, protože většina z nás mlčí, když je vidíme kolem nás, i když na nás dopadnou,“ říká koordinátorka kampaně Česko proti chudobě Stanislava Tomková. „Kolektivní akce, spolupráce a vzájemná podpora v práci i v běžném životě jsou cestou k pozitivním změnám, a to je také smyslem společných akcí 8. března.“

Ve Španělsku je například stávka žen plně legální, podpořená oběma největšími španělskými odborovými svazy a na dvě hodiny se k ní mohou připojit ženy pracující ve všech státních sektorech s heslem “Když se zastaví ženy, zastaví se celý svět”.

V České republice se koná průvod nazvaný „Ženy na hrad!“, který pořádá Koalice 8. března a který kromě poukázání na výše uvedená témata směřuje i k inauguraci prezidenta Miloše Zemana, která připadá na stejný den. Organizátorky pochodu chtějí reagovat na prezidentovu aroganci vůči ženám, sociálně slabým, osobám zatíženým exekucemi a dalším skupinám osob, vůči nimž se Zeman v minulosti vymezoval. Akce má letos také další hlavní téma, a tím je otázka klimatických změn, které jsou čím dál viditelnější a ohrožují samotnou existenci lidstva.

Magdalena Šipka z uskupení RFK za organizátorky pochodu k tomu dodává: „Feministické hnutí vždy zdůrazňovalo hodnotu péče o vše živé, kterou stávající systém založený na hromadění zisku pro úzkou skupinu nejbohatších, neustále pošlapává. Je třeba naprosto nepřijatelné, aby Miloš Zeman žertoval o znásilňování ekologických aktivistek, zatímco je ve světě každý druhý den zavražděn další ochránce přírody.“

 

Více informací

Stanislava Tomková, Česko proti chudobě, tomkova.stana@gmail.com, tel: 774 490 797

Tomáš Tožička, Social Watch, tomas.tozicka@educon.cz, tel: 603 866 054

Přílohy

  1. Tisková zpráva k MDŽ 2018 (413.9 kB)