TIME FOR ACTION (European SW report 2010)

TIME FOR ACTION: Responding to Poverty, Social Exclusion and Inequality in Europe and Beyond Evropská Social Watch zpráva za rok 2010 (ke stažení v příloze)

Po pádu. Čas na změnu: mezinárodní zpráva Social Watch 2010 v češtině

Patnáctá mezinárodní zpráva koalice Social Watch, která vychází i v české zkrácené verzi, shrnuje základní problémy, s nimiž jsme se potýkali v roce 2009. Tím největším zůstává stále extrémní chudoba, jejíž snižování se od roku 2000 globálně zpomaluje. Zpráva ukazuje, že je třeba komplexně změnit náš přístup k rozvoji. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě, a také o dopadech ekonomické krize. Krize však nemusí být...

Time for a new deal: AFTER THE FALL (SW report 2010)

Aktuální mezinárodní zpráva Social Watch 2010 obsahuje tyto tematické články: The economic crisis: time for a new social deal Gender in times of crisis: new development paradigm needed Global climate: the Copenhagen collapse Critical shareholding: how to use a financial leverage to promote human rights and the environment Privatizing European development finance: the role of the European Investment Bank The Treaty of Lisbon and the new perspectives for EU development policy The Arab States and the MDGs: no progress without social justice Dále jsou ve zprávě...

Migrants in Europe as Development Actors. Between Hope and Vulnerability (European SW report 2009)

Evropská zpráva Social Watch 2009 (ke stažení v příloze)

Lidé na prvním místě (zpráva SW 2009)

Průběžná zpráva o globálním vývoji v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen: „Jediná cesta ze současné ekologické a ekonomické krize je investovat do lidí.“ (Výroční zpráva 2009 je ke stažení v příloze)

Making Finances Work: People First (SW report 2009)

Celosvětová výroční zpráva Social Watch 2009 v anglickém jazyce (ke stažení v příloze).