Jaká je skutečná kondice české ekonomiky?

Chceme-li posoudit schopnost České republiky naplnit Cíle udržitelného rozvoje přijaté OSN, musíme se podívat na skutečnou podobu české ekonomiky ze strukturálních i dlouhodobých perspektiv. A právě to činí ekonomka Ilona Švihlíková. Jak jsme uvedli již ve stínové zprávě Social Watch, kterou jsme prezentovali v OSN v New Yorku, Česká republika zažívá velice úspěšné období, což je patrné z vývoje řady důležitých indikátorů: máme rostoucí HDP (a obnovenou konvergenci k vyspělým zemím, která byla za pravicových vlád...

Když o rozpočtu rozhodují obyčejní občané

Zapojení lidí do rozhodování na nejrůznějších úrovních patří mezi Cíle udržitelného rozvoje, jak na to upozornila zpráva Social Watch. Participativní rozpočty jsou prvními pokusy, jak umožnit lidem rozhodovat o budoucnosti svých komunit. Participativní rozpočtování (PR) zvyšuje příležitost obyvatel participovat na místní veřejné politice, v některých podobách také přispívá k sociální spravedlnosti, k občanským kompetencím a legitimitě. Občané mají ze zákona právo být včas informováni o návrhu rozpočtu a mají...

Jak Česká republika podporuje války a diktátory

Čeští politici se rádi chlubí podporou lidských práv, ale ve skutečnosti pomáhají vyzbrojovat nejrepresivnější režimy světa. Málo známým aspektem české zahraniční politiky je obchod se zbraněmi. Česká republika sice z celosvětového hlediska nepatří mezi největší vývozce výzbroje, ale příliš často vyváží zbraně do zemí, které můžeme z hlediska ochrany lidských práv označit za problematické. Nebude na škodu si připomenout nejdůležitější kauzy z minulých let, kdy se české zbraně s vědomím našich vládních...

Česká společnost stále diskriminuje ženy

Ženy mají v Česku nižší platy než muži, jsou ohroženější chudobou a zastávají nižší posty, včetně těch politických. Kdy se to změní? Co se týče rovnosti žen a mužů, Česká republika si nevede špatně v přijímání závazků a strategických dokumentů. Problém spočívá v tom, že se genderovou rovnost nedaří přenést z papíru do praxe. Ženy mají v porovnání s muži více než o pětinu nižší platy a jsou mnohem víc ohroženy chudobou. Nerovné odměňování v práci se následně odráží i v nižších...

Krize ustupuje, ale společenská nesnášenlivost roste

Praha, 19. srpna 2015 – Česká koalice Social Watch dnes představila národní monitorovací zprávu o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen za rok 2014. Letošní zpráva pokrývá následujících 6 témat: ekonomika, rozvojová problematika, gender, Romové a xenofobní nálady v ČR, zbraně pro problémové země a životní prostředí. Podobně jako v minulých letech, ani letos nejsou výsledky nijak povzbuzující. Ze zprávy Social Watch 2015 vyplývá, že rokem 2014 došlo k ukončení ekonomické recese a některé kroky...

MDŽ proti chudobě a útlaku

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN: ROZVOJOVÝ A KLIMATICKÝ SUMMIT V ROCE 2015 BY PRO ŽENY MOHLY BÝT NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI JEDNÁNÍMI V HISTORII 8. března 2015, tisková zpráva action/2015, Česko proti chudobě, Social Watch Lidé po celém světě oslavují Mezinárodní den žen. Členské státy OSN vedou jednání, která by se podle globálního občanského hnutí action/2015 mohla pro ženy ukázat jako ta vůbec nejdůležitější v historii. Dva jedinečné politické procesy: jeden, který by měl vést k přijetí Udržitelných rozvojových cílů, a druhý,...